Our Services

IT Helpdesk Support

ทางบริษัทมีระบบบริการเปิดเคสปัญหาที่ทางลูกค้าแจ้งเข้ามาในรูปแบบใบงานมีเลขที่อ้างอิง เพื่อทำการช่วยเหลือเเละเเก้ปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของโปรแกรมหรือระบบต่างๆ โดยจะมีกระบวนการทำงานคร่าวๆ คือ เมื่อลูกค้าเเจ้งขอความช่วยเหลือ หลังจากนั้นจะมี ระบบการมอบหมายงาน ทำให้ทราบว่าพนักงานคนใหนหรือทีมใดเป็นผู้แก้ไขกับลูกค้าท่านใหนบ้าง เเละสามารถเช็คได้ว่างานที่ได้รับหมอบหมายอยู่ที่ขั้นตอนไหน รวมถึงนำข้อมูลรายงานมาวิเคราะห์ปัญหาเเละวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดเเละก่อให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้ามากที่สุด ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรทางด้าน IT เพื่อให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการจ้างบุคลากรที่เชี่ยวชาญโดยตรงแบบ Outsource ทำให้ลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าในเรื่องของการหาสรรหาบุคลากรเอง และสามารถกำหนดและออกแบบความต้องการได้

IP Phone : ระบบโทรศัพท์

ระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ สามารถให้ประกาศได้หลายภาษา สามารถประกาศให้กดเมนูตอบรับอัตโนมัติ เพื่อฟังข้อมูล หรือติดต่อเจ้าหน้าที่แต่ละแผนกได้ สามารถจัด Call Flow ในเวลาทำการ นอกเวลาทำการ แตกต่างกันได้ สามารถกำหนดวิธีการกระจายสายได้ สามารถบันทึกเสียงการสนทนาได้ สามารถ โอนสาย หรือประชุมสายได้ สามารถส่งข้อความเสียงจาก Voice mail box ไปยัง อีเมล์ที่ระบุได้ทันที Supervisor สามารถฟังการสนทนาระหว่างผู้ใช้บริการกับ Agent โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ทราบได้ Supervisor สามารถแทรกเสียงการสนทนาโดยที่ผู้ใช้บริการไม่ทราบได้ สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ปลายทางได้หลากหลาย ได้แก่ เครื่องโทรศัพท์แบบ IP, เครื่องคอมพิวเตอร์ / Notebook และ Smart Phone โทรภายในระหว่าง extension และระหว่างสาขา (ในกลุ่ม Prompt Call) ฟรี โทรออกภายนอก ทั้งในพื้นที่ ต่างจังหวัด มือถือ ราคาประหยัด สามารถสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหลังจากที่ได้รับการบริการได้ มีรายงาน Real-time และรายละเอียดการให้บริการผ่านทาง Web Browser สามารถ Export รายงานออกมาให้รูปแบบต่าง ๆ เช่น Excel และ PDF ได้

IT Onsite Support

-บริการแก้ไขปัญหา IT ถึง Office , สาขา หรือบ้านของลูกค้า อย่างรวดเร็วตามกำหนดเวลา -ดูแลและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น MS Windows, MS Office, Email, Internet ให้ใช้งานได้ตามปกติ -ดูแลและติดตั้งระบบอุปกรณ์เครือข่าย เช่น Router, Firewall, Wireless Access Point (AP) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน -ดูแลและติดตั้งระบบ Access control ทั้งแบบ Scan นิ้วมือและแบบ Prox Card ทั้งระบบ -ตรวจเช็คอุปกรณ์ Hardware, Software จัดทำรายงานให้ลูกค้าทราบแนวทางการปรับปรุงระบบ -ตรวจเช็คอัพเดตโปรแกรม Security , Anti Virus ตามกำหนดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลเสียหาย -Backup ข้อมูลสำคัญให้ลูกค้าในกรณีต้อง Format หรือ เปลี่ยนเครื่องใหม่

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ รายเดือน รายปี

รับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ IT ราคาถูก ทั้งแบบรายเดือน หรือรายปี บริการดูแล แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งเครื่อง Server, Computer, Printer และอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ บริการดูแล แก้ไขปัญหาระบบ Internet, Network, Firewall โดยทีมงาน IT Support มืออาชีพ บริการซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริการติดตั้ง และอัพเดท ซอฟท์แวร์ต่างๆ เช่น Windows, MS Office, Antivirus เป็นต้น บริการออกแบบ ปรับปรุง และวางระบบ Computer , Network ภายในองค์กรหรือเชื่อมต่อระหว่างองค์กร บริการให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ บริการแก้ไขปัญหาผ่านทางระบบ Remote Access บริการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware & Software) ที่มีคุณภาพ ในราคาถูกกว่าท้องตลาด Preventive Maintenance (PM) คือ การบำรุงรักษา หรือ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานช่วยทำให้การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์นั้นๆ ช้าลง ซึ่งเรียกได้ว่า เป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ก่อนที่อุปกรณ์นั้นจะชำรุดหรือเสียหาย

System /Network Support

ติดตั้งกำหนดค่าทดสอบปรับแต่งและดูแลรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดการ จัดการและตรวจสอบระบบที่ติดตั้งและโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด มั่นใจในระดับขั้นสูงสุดของระบบและความพร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐาน ตรวจสอบและทดสอบการทำงานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับปัญหาคอขวดที่อาจเกิดขึ้นระบุแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้และการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีม เพื่อทำความเข้าใจกับการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรมและกำหนดการทำงานงานให้กับลูกค้าอย่างครบถ้วน วินิจฉัยปัญหาและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคทั้งหมด ให้การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและแก้ไขภายใน SLA ตามข้อตกลงการสนับสนุนทางเทคนิค ทดสอบและประเมินฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่ายใหม่ ตรวจสอบความปลอดภัยผ่านการควบคุมการเข้าถึงการสำรองข้อมูลและ Firewall อัพเกรดระบบด้วยรุ่นใหม่ ๆ อยู่เสมอ พัฒนาความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ สร้างความรู้ภายในด้วยเอกสารทางเทคนิคคู่มือและนโยบายด้านไอที บริการติดตั้ง Core Network ระบบ VPN และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย บริการแก้ไขปัญหาอินเตอร์เน็ตช้า อินเตอร์เน็ตไม่มีเสถียรภาพ Anti-Spam Gateway ระบบป้องกัน Spam + Virus สำหรับ Mail Server Fix-IP Anywhere บริการแปลงอินเทอร์เน็ตบ้าน ให้เป็นอินเทอร์เน็ตแบบ Fix IP File Server เพื่อป้องกันไวรัส Ransomware- บริการ Cloud VM สำรองทั้งระบบ และข้อมูลไว้ที่ IDC บริการติดตั้ง VOIP หลากหลายรูปแบบ บริการติดตั้งระบบ VMware (vCenter, vSphere) บริการติดตั้งระบบ Server เพื่อทำให้ระบบเครือข่ายไม่มีวันล่ม (Downtime น้อยที่สุด) รับเดินสายและแก้ไขปัญหาสาย LAN และสาย Fiber ทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร บริการย้ายระบบจาก Server เครื่องเก่าไปไว้ใน VM (Virtual Machine) แก้ปัญหาระบบ Network (LAN) ช้า ไม่เสถียร ระบบใช้ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ทำให้ระบบเครือข่าย ทำงานได้จากที่บ้าน (เหมาะสำหรับผู้บริหาร หรือฝ่ายบัญชี) บริการย้ายข้อมูลจาก Server ตัวเก่าไป Server ตัวใหม่ บริการย้าย Server IDC (Web+Mail) แบบไม่กระทบระบบงาน บริการติดตั้ง Mail Server ป้องกัน Spam และไวรัส (เสถียรภาพสูง) บริการติดตั้ง DHCP & DNS Server ช่วยรับโหลดการทำงานของ Router บริการติดตั้ง Terminal Server ลดการใช้งาน Bandwidth ระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่ บริการติดตั้ง Proxy Server เพื่อเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร บริการติดตั้ง Log Server ครอบคลุมการจัดเก็บตาม พรบ.50 และตรวจสอบการใช้งานอินเตอร์เน็ตของพนักงานอย่างรัดกุม บริการติดตั้งระบบ Wi-Fi ภายในอาคาร สำนักงาน รีสอร์ท และ อพาร์ทเม้นท์ บริการตรวจจับผู้บุกรุก และอุดช่องโหว่ภายในระบบเครือข่าย บริการติดตั้ง Wireless Outdoor เพื่อเชื่อมสัญญาณระหว่างตึก (Ping time = 1 ms เท่านั้น)