บริษัท ยู-เซอร์ จำกัด

จดทะเบียนบริษัทเมื่อ พ.ย. 2559 ธุรกิจที่ใช้บริการของบริษัทบริษัท ยู-เซอร์ จำกัด

จดทะเบียนบริษัท พ.ย. 2559ธุรกิจที่ใช้บริการของบริษัท

เป็น First tier รับแจ้งปัญหา IT จากพนักงาน True Corp ทั่วทั้งประเทศ ทำการวิเคราะห์ คัดกรองข้อมูล แก้ไข และประสานงานยังทีมที่รับผิดชอบ รวมถึงการติดตามงานให้อยู่ภายใต้ SLA ที่กำหนด

เป็น Second tier รับงานต่อจาก True Helpdesk ในกรณีเกิดปัญหาด้าน IT ของพนักงานที่ทำงานอยู่ในส่วนของ True Shop, True Coffee, True Banding, True Incube ทั่วทั้งประเทศ ทำการแก้ไขและประสานงาน Vendor Onsite รวมถึงการติดตามงานให้อยู่ภายใต้ SLA ที่กำหนด

เปลี่ยนอะไหล่ PC , Laptop ติดตั้ง Windows , Update Driver , Set Profile ให้กับ User Onsite ติดตั้ง Windows , Update Driver , ติดตั้งโปรแกรมของ True ในกรุงเทพปริมณฑล ส่วนต่างจังหวัด โทรประสานงานช่างที่อยู่ในพื้นที่ เข้าไปดำเนินการให้กับ User

IT Support Desktop

System Administrator

 • ติดตั้ง Windows , Set Profile , Join Domain ให้กับ User
 • แก้ไขปัญหาให้กับ User
 • Set E-mail ตั้งค่า E-Mail
 • ตรวจสอบ สถานะของ Server AD , Mail Exchange
 • Config Network , Firewall

IT Support Desktop

System Administrator

 • ติดตั้ง Windows , Set Profile , Join Domain ให้กับ User
 • แก้ไขปัญหาให้กับ User
 • Set E-mail ตั้งค่า E-Mail
 • ตรวจสอบ สถานะของ Server AD , Mail Exchange
 • Config Network , Firewall

IT Support AS400

 • Check Pos
 • Check Send Price to POS
 • Check Update Cost
 • Check Web Promotion

เป็น First tier รับแจ้งปัญหา IT จากพนักงาน True Corp ทั่วทั้งประเทศ ทำการวิเคราะห์ คัดกรองข้อมูล แก้ไข และประสานงานยังทีมที่รับผิดชอบ รวมถึงการติดตามงานให้อยู่ภายใต้ SLA ที่กำหนด

ติดตั้งอุปกรณ์ Router ,ย้ายอุปกรณ์ Router ,Test Speed Link เก็บอุปกรณ์ Router Onsite ติดตั้ง Router เปลี่ยน Router ในกรุงเทพและต่างจังหวัด

ติดตั้ง , Support โปรแกรม Skype For Business Update Patch Windows , Update Antivirus Mcafee ติดตั้ง , Support โปรแกรม Microsoft Office 365 Remote Install Programs ให้กับ User ตอบปัญหาและแก้ไขปัญหาให้กับ User

IT Support Desktop

System Administrator

 • ติดตั้ง Windows , Set Profile , Join Domain ให้กับ User
 • แก้ไขปัญหาให้กับ User
 • Set E-mail ตั้งค่า E-Mail
 • ตรวจสอบ สถานะของ Server AD , Mail Exchange
 • Config Network , Firewall

IT Support Desktop

 • ติดตั้ง Windows , Set Profile , Join Domain ให้กับ User
 • แก้ไขปัญหาให้กับ User
 • Set E-mail ตั้งค่า E-Mail
 • ตรวจสอบ สถานะของ Server AD , Mail Exchange
 • Config Network , Firewall

System Administrator

 • ติดตั้งกำหนดค่าทดสอบปรับแต่งและดูแลรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดการ
 • จัดการและตรวจสอบระบบที่ติดตั้งและโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด
 • วินิจฉัยแก้ปัญหาและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคทั้งหมด
 • ตรวจสอบความปลอดภัยผ่านการควบคุมการเข้าถึงการสำรองข้อมูลและไฟร์วอลล์
 • อัพเกรดระบบด้วยรุ่นและรุ่นใหม่ ๆ
 • ทดสอบและประเมินฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่ายใหม่

IT Support Desktop

 • ติดตั้ง Windows , Set Profile , Join Domain ให้กับ User
 • แก้ไขปัญหาให้กับ User
 • Set E-mail ตั้งค่า E-Mail
 • ตรวจสอบ สถานะของ Server AD , Mail Exchange
 • Config Network , Firewall

System Administrator

 • ติดตั้งกำหนดค่าทดสอบปรับแต่งและดูแลรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดการ
 • จัดการและตรวจสอบระบบที่ติดตั้งและโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด
 • วินิจฉัยแก้ปัญหาและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคทั้งหมด
 • ตรวจสอบความปลอดภัยผ่านการควบคุมการเข้าถึงการสำรองข้อมูลและไฟร์วอลล์
 • อัพเกรดระบบด้วยรุ่นและรุ่นใหม่ ๆ
 • ทดสอบและประเมินฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่ายใหม่

IT Support Desktop

 • ติดตั้ง Windows , Set Profile , Join Domain ให้กับ User
 • แก้ไขปัญหาให้กับ User
 • Set E-mail ตั้งค่า E-Mail
 • ตรวจสอบ สถานะของ Server AD , Mail Exchange
 • Config Network , Firewall