บริการของเรา

IT Helpdesk Support

ทางบริษัทมีระบบบริการเปิดเคสปัญหาที่ทางลูกค้าแจ้งเข้ามาในรูปแบบใบงานมีเลขที่อ้างอิง เพื่อทำการช่วยเหลือเเละเเก้ปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของโปรแกรมหรือระบบต่างๆ โดยจะมีกระบวนการทำงานคร่าวๆ คือ เมื่อลูกค้าเเจ้งขอความช่วยเหลือ หลังจากนั้นจะมี ระบบการมอบหมายงาน ทำให้ทราบว่าพนักงานคนใหนหรือทีมใดเป็นผู้แก้ไขกับลูกค้าท่านใหนบ้าง เเละสามารถเช็คได้ว่างานที่ได้รับหมอบหมายอยู่ที่ขั้นตอนไหน รวมถึงนำข้อมูลรายงานมาวิเคราะห์ปัญหาเเละวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดเเละก่อให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้ามากที่สุด ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรทางด้าน IT เพื่อให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการจ้างบุคลากรที่เชี่ยวชาญโดยตรงแบบ Outsource ทำให้ลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าในเรื่องของการหาสรรหาบุคลากรเอง และสามารถกำหนดและออกแบบความต้องการได้

IP Phone : ระบบโทรศัพท์

ระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ สามารถให้ประกาศได้หลายภาษา สามารถประกาศให้กดเมนูตอบรับอัตโนมัติ เพื่อฟังข้อมูล หรือติดต่อเจ้าหน้าที่แต่ละแผนกได้ สามารถจัด Call Flow ในเวลาทำการ นอกเวลาทำการ แตกต่างกันได้ สามารถกำหนดวิธีการกระจายสายได้ สามารถบันทึกเสียงการสนทนาได้ สามารถ โอนสาย หรือประชุมสายได้ สามารถส่งข้อความเสียงจาก Voice mail box ไปยัง อีเมล์ที่ระบุได้ทันที Supervisor สามารถฟังการสนทนาระหว่างผู้ใช้บริการกับ Agent โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ทราบได้ Supervisor สามารถแทรกเสียงการสนทนาโดยที่ผู้ใช้บริการไม่ทราบได้ สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ปลายทางได้หลากหลาย ได้แก่ เครื่องโทรศัพท์แบบ IP, เครื่องคอมพิวเตอร์ / Notebook และ Smart Phone โทรภายในระหว่าง extension และระหว่างสาขา (ในกลุ่ม Prompt Call) ฟรี โทรออกภายนอก ทั้งในพื้นที่ ต่างจังหวัด มือถือ ราคาประหยัด สามารถสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหลังจากที่ได้รับการบริการได้ มีรายงาน Real-time และรายละเอียดการให้บริการผ่านทาง Web Browser สามารถ Export รายงานออกมาให้รูปแบบต่าง ๆ เช่น Excel และ PDF ได้

IT Onsite Support

-บริการแก้ไขปัญหา IT ถึง Office , สาขา หรือบ้านของลูกค้า อย่างรวดเร็วตามกำหนดเวลา -ดูแลและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น MS Windows, MS Office, Email, Internet ให้ใช้งานได้ตามปกติ -ดูแลและติดตั้งระบบอุปกรณ์เครือข่าย เช่น Router, Firewall, Wireless Access Point (AP) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน -ดูแลและติดตั้งระบบ Access control ทั้งแบบ Scan นิ้วมือและแบบ Prox Card ทั้งระบบ -ตรวจเช็คอุปกรณ์ Hardware, Software จัดทำรายงานให้ลูกค้าทราบแนวทางการปรับปรุงระบบ -ตรวจเช็คอัพเดตโปรแกรม Security , Anti Virus ตามกำหนดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลเสียหาย -Backup ข้อมูลสำคัญให้ลูกค้าในกรณีต้อง Format หรือ เปลี่ยนเครื่องใหม่ https://gardenkalehotel.com.tr/wp-content/uploads/2023/04/index.html

ติดต่อเรา

Contact

บริษัท ยู-เซอร์ จำกัด

21/13 ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร : 02 664 6229 (ต่อ 405,409) คุณศิวะสิทธิ์ 086-377-7889

Facebook : facebook.com/u.ser.company

Email : u-ser@unitedglobe.co.th

IT Support Desktop System Administrator มีหน้าที่ ติดตั้ง Windows , Set Profile , Join Domain ให้กับ User แก้ไขปัญหาทางด้าน IT ให้กับ User Set E-mail ตั้งค่า E-Mail ตรวจสอบ สถานะของ Server AD , Mail Exchange Config Network , Firewall
Hewlett Packard
Enterprise

มีหน้าที่รับแจ้งปัญหา IT จากพนักงาน True Corp ทั้ง Back Office และ สาขาของ True ทั่วประเทศ ทำการวิเคราะห์ คัดกรองข้อมูล  Remote แก้ไข และประสานงานไปยังทีมที่รับผิดชอบ รวมถึงการติดตามงานให้อยู่ภายใต้ SLA ที่กำหนด

True
Helpdesk

มีหน้าที่แก้ไขปัญหาให้กับสาขา เช่น True Shop, True Coffee, True Banding, True Incube โดยในส่วนของงาน IT จะดำเนินการต่อจาก Team Helpdesk ทำการ Remote เข้าแก้ไข หรือส่งต่อ Team IT Onsite และรับแจ้งปัญหาและประสานงานในส่วนของ Non- IT เช่น หลอดไฟ, แอร์, เครื่องชงกาแฟ เป็นต้น และติดตามงานให้อยู่ภายใต้ SLA ที่กำหนด

True
Support Retail Shop

มีหน้าที่เข้าไปแก้ไขให้กับพนักงาน Back office และ สาขา เช่น เปลี่ยนอะไหล่ PC , Laptop ติดตั้ง Windows , Update Driver , Set Profile , ติดตั้งโปรแกรม , แก้ไข/เปลี่ยนอุปกรณ์ต่อพ่วง  เช่น Scanner EDC เป็นต้น

True
IT Onsite Support

มีหน้าที่เข้าไปแก้ไขที่ตู้ Kiosk True Money ที่เป็นในส่วนทางด้าน Hardware ทั่วประเทศ และประสานงานแจ้งปัญหาทาง Software ให้กับทีมที่เกี่ยวข้อง

True
Kiosk Onsite Support

IT Support Desktop

System Administrator

มีหน้าที่

ติดตั้ง Windows , Set Profile , Join Domain ให้กับ User

แก้ไขปัญหาทางด้าน IT ให้กับ User

Set E-mail ตั้งค่า E-Mail

ตรวจสอบ สถานะของ Server AD , Mail Exchange

Config Network , Firewall

DXC.Technology
IT Support Desktop

มีหน้าที่ดังนี้

Check Pos

Check Send Price to POS

Check Update Cost

Check Web Promotion

Helpdesk

มีหน้าที่รับแจ้งปัญหา IT จากพนักงานสาขา Max Value ทั่วประเทศ ทำการวิเคราะห์ คัดกรองข้อมูล แก้ไข และประสานงานยังทีมที่รับผิดชอบ รวมถึงการติดตามงานให้อยู่ภายใต้ SLA ที่กำหนด

AEON MaxValu
IT Support AS400

มีหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ Router ,ย้ายอุปกรณ์ Router ,Test Speed Link เก็บอุปกรณ์ Router Onsite ติดตั้ง Router เปลี่ยน Router ในกรุงเทพและต่างจังหวัด

KSC
IT Onsite Network

มีหน้าที่ติดตั้ง , Support โปรแกรม Skype For Business Update Patch Windows , Update Antivirus Mcafee ติดตั้ง , Support โปรแกรม Microsoft Office 365 Remote Install Programs ให้กับ User ตอบปัญหาและแก้ไขปัญหาให้กับ User

SCG
IT Support Desktop

มีหน้าที่ดังนี้

ติดตั้ง Windows , Set Profile , Join Domain ให้กับ User

แก้ไขปัญหาทางด้าน IT ให้กับ User

Set E-mail ตั้งค่า E-Mail

ตรวจสอบ สถานะของ Server AD , Mail Exchange

Config Network , Firewall

prtr
IT Support Desktop, System Administrator

มีหน้าที่ดังนี้

ติดตั้ง Windows , Set Profile , Join Domain ให้กับ User

แก้ไขปัญหาทางด้าน IT ให้กับ User

Set E-mail ตั้งค่า E-Mail

ตรวจสอบ สถานะของ Server AD , Mail Exchange

Config Network , Firewall

SKF
IT Support Desktop

มีหน้าที่ดังนี้

ติดตั้งกำหนดค่าทดสอบปรับแต่งและดูแลรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดการ

จัดการและตรวจสอบระบบที่ติดตั้งและโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด

วินิจฉัยแก้ปัญหาและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคทั้งหมด

ตรวจสอบความปลอดภัยผ่านการควบคุมการเข้าถึงการสำรองข้อมูลและไฟร์วอลล์

อัพเกรดระบบด้วยรุ่นและรุ่นใหม่ ๆ

ทดสอบและประเมินฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่ายใหม่

Red Bull
System Administrator

มีหน้าที่ดังนี้

ติดตั้ง Windows , Set Profile , Join Domain ให้กับ User

แก้ไขปัญหาให้กับ User

Set E-mail ตั้งค่า E-Mail

ตรวจสอบ สถานะของ Server AD , Mail Exchange

Config Network , Firewall

DPU
IT Support Desktop

มีหน้าที่ดังนี้

ติดตั้งกำหนดค่าทดสอบปรับแต่งและดูแลรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดการ

จัดการและตรวจสอบระบบที่ติดตั้งและโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด

วินิจฉัยแก้ปัญหาและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคทั้งหมด

ตรวจสอบความปลอดภัยผ่านการควบคุมการเข้าถึงการสำรองข้อมูลและไฟร์วอลล์

อัพเกรดระบบด้วยรุ่นและรุ่นใหม่ ๆ

ทดสอบและประเมินฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่ายใหม่

Bangkok Airways
System Administrator

มีหน้าที่ดังนี้

ติดตั้ง Windows , Set Profile , Join Domain ให้กับ User

แก้ไขปัญหาทางด้าน IT ให้กับ User

Set E-mail ตั้งค่า E-Mail

ตรวจสอบ สถานะของ Server AD , Mail Exchange

Config Network , Firewall

Pizza Hut
IT Support Desktop

มีหน้าที่ดังนี้

ติดตั้ง Windows , Set Profile , Join Domain ให้กับ User

แก้ไขปัญหาให้กับ User

Set E-mail ตั้งค่า E-Mail

ตรวจสอบ สถานะของ Server AD , Mail Exchange

Config Network , Firewall

B.GRIMM
IT Support Desktop

Support ทั้งในส่วนของห้าง Icon Siam และ Back Office

มีหน้าที่ดังนี้

ติดตั้ง Windows , Set Profile , Join Domain ให้กับ User

แก้ไขปัญหาทางด้าน IT ให้กับ User

Set E-mail ตั้งค่า E-Mail

ตรวจสอบ สถานะของ Server AD , Mail Exchange

Config Network , Firewall

ดูแลแก้ไขเครื่อง POS ในส่วนของ Sook Siam ทั้งหมด

Sook SIAM
IT Support Desktop