U-SER จะเดินไปข้างหน้าด้วยการเป็นผู้ให้บริการวางระบบ Server , แก้ปัญหาระบบไอที , จําหน่ายอุปกรณ์ไอที , IT Outsourcing , IT Support , บริการติดตั้งและวางระบบไอทีแบบครบวงจรอย่างมืออาชีพ

เราตระหนักดีว่าบุคลากรคือกำลังสำคัญที่สุดที่จะช่วยขับเคลื่อนให้บริษัทประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างโอกาสให้พนักงาน ด้วยลักษณะงานที่มีความท้าทายอย่างไม่หยุดนิ่ง การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวนำการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

พนักงานคือ พลังขับเคลื่อนที่สำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท เพราะคุณคือส่วนหนึ่งของ ครอบครัว U-SER
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว U-SER พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่สุด เป็นหัวใจสำคัญในความสำเร็จของบริษัท

ตำแหน่งานที่ต้องการ

IT – Support

Desktops – Onsite

System Engineer

System Administrator

Project Manager

ขั้นตอนการสมัครงาน

  1. ดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร U-SER ตามลิ้ง : ดาวน์โหลด แล้วบันทึกลงที่เครื่องตนเอง.
  2. เปลี่ยนชื่อใบสมัคร U-SER เป็นชื่อตนเอง และเปิดไฟล์เข้าไปทำการกรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบถ้วน
  3. ส่งเมลสมัครงานพร้อมแนบไฟล์ใบสมัครงาน U-SER มาที่อีเมลบริษัท : user2559coltd@gmail.com
  4. รอทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์

แบบฟอร์ม ใบลา และ ใบขอสิทธิ์ประกันสังคม