Service Helpdesk Support

Tool : เครื่องมือสำหรับบริการจัดการปัญหา

           ทางบริษัทเรามีระบบบริการเปิดเคสปัญหาที่ทางลูกค้าแจ้งเข้ามาในรูปแบบใบงานมีเลขที่อ้างอิง เพื่อทำการช่วยเหลือเเละเเจ้งปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของโปรแกรมหรือระบบต่างๆ โดยจะมีกระบวนการทำงานคร่าวๆ คือ เมื่อลูกค้าเเจ้งขอความช่วยเหลือ หลังจากนั้นจะมี ระบบการมอบหมายงาน ทำให้ทราบว่าพนักงานคนใหนหรือทีมใดเป็นผู้แก้ไขกับลูกค้าท่านใหนบ้าง เเละสามารถเช็คได้ว่างานที่ได้รับหมอบหมายอยู่ที่ขั้นตอนไหน รวมถึงนำข้อมูลรายงานมาวิเคราะห์ปัญหาเเละวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดเเละก่อให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้ามากที่สุด

IP Phone : ระบบโทรศัพท์
 • ประกาศเสียงตอบรับอัตโนมัติ สามารถให้ประกาศได้หลายภาษา
 • สามารถประกาศให้กดเมนูตอบรับอัตโนมัติ เพื่อฟังข้อมูล หรือติดต่อเจ้าหน้าที่แต่ละแผนกได้
 • สามารถจัด Call Flow ในเวลาทำการ นอกเวลาทำการ แตกต่างกันได้
 • สามารถกำหนดวิธีการกระจายสายได้
 • สามารถบันทึกเสียงการสนทนาได้
 • สามารถ โอนสาย หรือประชุมสายได้
 • สามารถส่งข้อความเสียงจาก Voice mail box ไปยัง อีเมลที่ระบุได้ทันที
 • Supervisor สามารถฟังการสนทนาระหว่างผู้ใช้บริการกับ Agent โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ทราบได้
 • Supervisor สามารถแทรกเสียงการสนทนาโดยที่ผู้ใช้บริการไม่ทราบได้
 • สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ปลายทางได้หลากหลาย ได้แก่ เครื่องโทรศัพท์แบบ IP, เครื่องคอมพิวเตอร์ / Notebook และ Smart Phone
 • โทรภายในระหว่าง extension และระหว่างสาขา (ในกลุ่ม PromptCall) ฟรี
 • โทรออกภายนอก ทั้งในพื้นที่ ต่างจังหวัด มือถือ ราคาประหยัด
 • สามารถสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหลังจากที่ได้รับการบริการได้
 • มีรายงาน Real-time และรายละเอียดการให้บริการผ่านทาง web browser
 • สามารถ Export รายงานออกมาให้รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ Excel และ PDF ได้
Call Center Staff : พนักงานให้บริการ

           ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรด้าน IT เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการจ้างบุคลากรโดยตรงแบบเป็นพนักงานประจำ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าในเรื่องของการหาบุคลากรเอง

Service Onsite Support

 • บริการแก้ไขปัญหา IT ต่างๆ ถึงสถานที่ทำงานหรือบ้านของลูกค้า อย่างรวดเร็วทันใจ
 • ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น MS Windows, MS Office, Email, Internet ให้ใช้งานได้ตามปกติ
 • ดูแลระบบอุปกรณ์เครือข่าย เช่น Router, Firewall, Wireless Access Point (AP) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • ตรวจเช็คอุปกรณ์ Hardware, Software จัดทำรายงานให้ลูกค้าทราบแนวทางการปรับปรุงระบบ
 • ตรวจเช็คอัพเดตโปรแกรม Security , Anti Virus เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลเสียหาย
 • Backup ข้อมูลสำคัญให้ลูกค้าในกรณีต้อง Format หรือ เปลี่ยนเครื่องใหม่

Service System Engineer/Admin/Network Support

 • ติดตั้งกำหนดค่าทดสอบปรับแต่งและดูแลรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดการ
 • จัดการและตรวจสอบระบบที่ติดตั้งและโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด
 • มั่นใจในระดับขั้นสูงสุดของระบบและความพร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐาน
 • ตรวจสอบและทดสอบการทำงานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับปัญหาคอขวดที่อาจเกิดขึ้นระบุแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้และการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีม เพื่อทำความเข้าใจกับการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
 • จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรมและการกำหนดค่างานให้กับลูกค้าอย่างครบถ้วน
 • วินิจฉัยแก้ปัญหาและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคทั้งหมด
 • ให้การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและแก้ไขภายใน SLA เวลา จำกัด ตามข้อตกลงการสนับสนุนทางเทคนิค
 • ให้ความสามารถเชิงเทคนิคที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบตามระยะเวลาเป้าหมาย / ที่ตกลงกันไว้
 • ทดสอบและประเมินฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่ายใหม่
 • ตรวจสอบความปลอดภัยผ่านการควบคุมการเข้าถึงการสำรองข้อมูลและไฟร์วอลล์
 • อัพเกรดระบบด้วยรุ่นและรุ่นใหม่ ๆ
 • พัฒนาความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 • สร้างความรู้ภายในด้วยเอกสารทางเทคนิคคู่มือและนโยบายด้านไอที

Service Network

 • บริการติดตั้งแกนกลางระบบเครือข่าย ระบบ VPN และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย
 • บริการแก้ไขปัญหาอินเตอร์เน็ตช้า อินเตอร์เน็ตไม่มีเสถียรภาพ
 • Anti-Spam Gateway ระบบป้องกัน Spam + Virus สำหรับ Mail Server – Fix-IP Anywhere บริการแปลงอินเทอร์เน็ตบ้าน ให้เป็นอินเทอร์เน็ตแบบ Fix IP – File Server เพื่อป้องกันไวรัส Ransomware- บริการ Cloud VM สำรองทั้งระบบ และข้อมูลไว้ที่ IDC- บริการติดตั้ง VOIP หลากหลายรูปแบบ – บริการติดตั้งระบบ VMware (vCenter, vShpere)- บริการติดตั้งระบบ VMware เพื่อทำให้ระบบเครือข่ายไม่มีวันล่ม (Downtime น้อยที่สุด) – รับเดินสาย LAN และสาย Fiber ทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร
 • รับแก้ไขปัญหาสาย LAN สาย Fiber …. มีบริการเข้าหัว Fiber นอกสถานที่
 • บริการย้ายระบบจาก Server เครื่องเก่าไปไว้ใน VM (Virtual Machine) – ระบบ Network (LAN) ช้า ระบบใช้ได้บ้าง ใช้ไม่ได้บ้าง
 • ทำให้ระบบเครือข่าย ทำงานได้จากที่บ้าน (เหมาะสำหรับผู้บริหาร หรือฝ่ายบัญชี)
 • บริการย้ายข้อมูลจาก Server ตัวเก่าไป Server ตัวใหม่
 • บริการย้าย Server IDC (Web+Mail) แบบไม่กระทบระบบงาน
 • Mail Server ป้องกัน Spam และไวรัส (เสถียรภาพสูง) – บริการติดตั้ง DHCP & DNS Server ช่วยรับโหลดการทำงานของ Router- บริการติดตั้ง Terminal Server ลดการใช้งาน Bandwidth ระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่ – บริการติดตั้ง Proxy Server เพื่อเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร – บริการติดตั้ง Log Server ครอบคลุมการจัดเก็บตาม พรบ.50 – Content Log Server ตรวจสอบการใช้งานอินเตอร์เน็ตของพนักงานอย่างรัดกุม- บริการติดตั้งระบบ WiFi ภายในอาคาร สำนักงาน และ อพาร์ทเม้นท์- บริการกระจายสัญญาณ ADSL (DSLAM) ในรีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์ หรือโรงแรม
 • บริการติดตั้ง Firewall เพื่อบังคับทิศทาง การใช้งานอินเตอร์เน็ตของ User
 • บริการตรวจจับผู้บุกรุก และอุดช่องโหว่ภายในระบบเครือข่าย
 • บริการติดตั้ง Wireless Outdoor เพื่อเชื่อมสัญญาณระหว่างตึก (Ping time = 1 ms เท่านั้น)

#U-SER #USER #ITOutsourcing #Outsourcing #ITConsusltant #ITSupport #ITOnsite #ITDesktop #ITClient #ITHelpdesk #Helpdesk #ITServicedesk #Servicedesk #CallCenter #SystemEngineer #SystemAdmin #SystemNetwork #Network #Domain #Controller #Sharing #VM #DNS #DHCP #Antivirus #SQL #Firewall #VLAN #IPS #IDS #Infrastructure #LAN #WirelessLAN #Internet #LoadBalance #L3Router #VoIP #IPPhone #PABX #CCTV #FingerScan #ConferenceRoomSystem #หางานไอที #งานไอที #บริการด้านไอที